Elektromagnetkiirguse Audit

Elektromagnetkiirguse audit tuvastab kõik potensiaalsed elektromagnetkiirguse allikad nii hoones sees kui väljaspool. Testin kõrg- ja madalasageduslikke elektromagnetvälju ning saasteelektrit.

AUDIT

Peale esmast kontakti helistan Sulle isiklikult, et arutada Sinu soove ja vajadusi ning kokku leppida sobilik aeg auditi läbiviimiseks.

TULEMUSED

Kahe-kolme nädala jooksul peale auditit saadan ametliku raporti.

NÕUDED

Enne auditit palun ära täita küsimustiku ning võimalusel saata maja plaan.

DETAILID

Auditi jaoks varu vähemalt 2-4 tundi. Täpsema info jaoks, palun saada päring.

Kas tead, et…

…2011.aastal nimetas WHO alla kuuluv Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur IARC raadiosageduslikud elektromagnetväljad, mida tekitavad juhtmevabad kommunikatsiooniseadmed, klass 2B kantserogeeniks – see tähendab võimalikku vähitekitajat inimese jaoks. Selline klassifikatsioon tulenes tõestusmaterjalist, mis näitas ajukasvajate sagenemist nendel, kes palju mobiili kasutavad. Palju kasutamine tähendab 30 minutit päevas. Klassi 2B kuuluvad ka mh benseen, DDT, plii, mootori heitgaasid, dioksiin, kloroform ja etüülbenseen.

… 2015.aasta jaanuaris keelustati Prantsumaal Wi-Fi kasutamine lasteaedades ning seda piiratakse ka põhikoolides.

…2017.aaasta jaanuaris liitus Prantsusmaa, Brasiilia ja Iisraeliga ka Küpros, kes samuti keelustas Wi-Fi lasteaedades ning piirab seda algkoolides.

Elektromagnetvälja tekitavad elektrilised masinad, elektrijuhtmed ja muud vooluvõrku ühendatud elektrit tarbivad seadmed. See koosneb kahest üksteist vastastikku mõjutavast väljast: elektriväljast ja magnetväljast. Kui sa paned lambi juhtme stepslisse, siis tekib elektriväli. Kui lambi põlema paned, tekib ka magnetväli.

Mobiilid

Eurobaromeetri uuringust on selgunud, et mitte üheski teises Euroopa riigis ei ole nii palju 6-10aastaseid telefonikasutajaid kui Eestis.

„Mobiiltelefoni kasutamisel ei tohiks see olla vastu pead, vaid sellest vähemalt mõne sentimeetri kaugusel. Käed-vabad-süsteem on efektiivne, kui kasutatakse mittemetallilist ühendust (optilist kaablit). Traatühendusega süsteem võib anda vastupidise efekti, kuna väli juhitakse traadi abil otse kõrva. Kui me juba katsejänesed oleme, siis vähemalt katsetame endiga mõistlikult,“ soovitab Hinrikus.

„Mobiiltelefonid ei emiteeri ioniseerivat kiirgust nagu röntgeniaparaadid, mis suudavad murda keemilisi sidemeid ja otseselt DNAd kahjustada. Aga need emiteerivad raadiosageduslikke laineid, mis mõjutavad inimese keha biokeemilisi signaale, mis aja jooksul võib põhjustada mitmeid probleeme ja tõsta oluliselt vähiriski. Just sellise kiirgusega on seotud ajukasvajad (glioomid), akustilised neuroomid, meningioomid, süljenäärmete kasvajad, silmavähk, munandivähk ja leukeemia. Kuigi DNAd otseselt ei mõjutata, mõjutab see DNA parandamise ja taastumise protsesse. Lõpptulemuseks on ikka kahjustatud ja talitlushäirega DNA,“ ütleb Ameerika tuntud holistiline arst dr Joseph Mercola.
Ära lase ennast eksitada neil, kes ütlevad, et DNA kahjustuseks pole kiirgus piisavalt tugev, et aatomeid elektronidest eraldada. Kolumbia Ülikooli teadlane Martin Blank on tõestanud, et DNA on selliste väljade suhtes väga tundlik. Kusjuures, tema sõnul on DNA eriti tundlik just EMVde suhtes.

2008. aastal oli USAs 237 913 uut ajuvähi juhtumit, millest kaks kolmandikku olid glioomid. Ka Eestis on suurenenud kasvajate esinemine nii lastel kui täiskasvanutel. See on suuresti inimese terviklikkusest võõrdumise tagajärg – toit, õhk, vesi, ravimid, ka mõtted – keskkond, kus me ennast hoiame, ja ained, mida me enda sisse paneme, on muutunud aina tehislikumaks.

Wifi

Nii wifi-ruuterid, bluetooth kui ka sarnased traadita seadmed emiteerivad elektromagnetkiirgust madala-gigahertsilisel sagedusel.

Wifi on ohtlik eelkõige selletõttu, et

  • traadita internet, nagu iga elektromagnetkiirgus, levib ka läbi seinte;
  • enamik ruutereid on sisse lülitatud kogu aeg;
  • enamik ruutereid on mitmekordselt dubleeritud, mistõttu väli, mis sinu keha mõjutab, lisaks kõigele muule (mobiilid, koduseadmed, kaugloetavad arvestid – nii sinu kui naabrite omad) on palju tugevam.

Enamik lapsevanemaid muretseks, kui nende lapsed puutuksid kokku plii, pestitsiitide või mootori heitgaasidega. Kuigi elektromagnetväljad (ka raadiosageduslikud elektromagentväljad) on Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri (IARC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni poolt kuulutatud just sama ohtlikuks (klass 2B kantserogeen), ei nähta seda ohtu üldjuhul sama tõsisena.

Kindlasti tasub meeles pidada järgmist:

  • Lapse keha neelab endasse suurema hulga mikrolained kui täiskasvanu.
  • Lapsest suuremas ohus on loode.
  • Mobiiltelefone jm nutiseadmeid ei tasu hoida suguelundite juures, eriti kehtib see kasvueas noorte kohta.
  • Ka mobiilide kasutusjuhendites on viidatud sellele, et liigne mobiilikasutamine võib olla ohtlik.
  • Valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid on andnud välja mitmeid juhiseid ja soovitusi, kuid avalikkus on neist enamasti siiani teadmatuses.
  • Praegused lubatud normid ei kaitse inimesi ega teisi elusorganisme ning need tuleb üle vaadata.
  • Traadita seadmed on raadiosaatjad, mitte mänguasjad. Kiirgavate mänguasjade müük peab olema täpsemalt monitooritud ning inimest informeeriv.

 

Kasulikud lingid

Tarmo Koppel’i ajaveeb – Nõuanded

Kiirgusinfo.ee – Kuidas enneast kaitsta

Setting Exposure Standards for Telecommunications Frequency Electromagnetic Radiation

A rationale for biologically-based exposure standards for low-intensity electromagnetic radiation

IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans

Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A)

Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields

Cell phone radiation exposure on brain and associated biological systems

Association between mobile use and semen quality: a systematic review and meta-analysis