Joogivesi

Nagu õhku, nii ka joogivett võetakse iseenesest mõistetavana, kuid kas me ikka tohime endale sellist muretust lubada? Joogivesi läbib enne veepuhastusjaama jõudmist sadu kilomeetreid torustikku, kus sellele lisatakse kemikaale “puhastamise”eesmärgil.